Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mörarp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mörarp Ö 1039 14,7% 43,2% 21,9% 20,1% 7,2% 48,8% 51,2% 1,2% 2,1%
Summa 1039 14,7% 43,2% 21,9% 20,1% 7,2% 48,8% 51,2% 1,2% 2,1%

http://www.val.se