Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ottarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ottarp 498 19,3% 35,3% 27,7% 17,7% 9,2% 51,0% 49,0% 0,4% 2,0%
Summa 498 19,3% 35,3% 27,7% 17,7% 9,2% 51,0% 49,0% 0,4% 2,0%

http://www.val.se