Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rydebäck N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rydebäck N 1171 8,2% 40,1% 20,4% 31,3% 4,7% 50,1% 49,9% 0,9% 2,1%
Summa 1171 8,2% 40,1% 20,4% 31,3% 4,7% 50,1% 49,9% 0,9% 2,1%

http://www.val.se