Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rydebäck S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rydebäck S 1447 9,1% 39,7% 23,4% 27,8% 6,1% 49,8% 50,2% 1,0% 2,3%
Summa 1447 9,1% 39,7% 23,4% 27,8% 6,1% 49,8% 50,2% 1,0% 2,3%

http://www.val.se