Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundsbäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundsbäck 970 26,7% 34,8% 18,6% 19,9% 10,8% 48,5% 51,5% 0,7% 4,9%
Summa 970 26,7% 34,8% 18,6% 19,9% 10,8% 48,5% 51,5% 0,7% 4,9%

http://www.val.se