Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nyhamn V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nyhamn V 1610 9,9% 20,7% 26,3% 43,1% 5,5% 47,1% 52,9% 1,4% 3,3%
Summa 1610 9,9% 20,7% 26,3% 43,1% 5,5% 47,1% 52,9% 1,4% 3,3%

http://www.val.se