Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Jonstorp V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jonstorp V 1230 10,6% 32,8% 24,6% 32,0% 5,4% 48,9% 51,1% 0,7% 1,7%
Summa 1230 10,6% 32,8% 24,6% 32,0% 5,4% 48,9% 51,1% 0,7% 1,7%

http://www.val.se