Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Jonstorp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jonstorp Ö 1430 11,7% 33,7% 25,9% 28,7% 5,5% 49,4% 50,6% 0,8% 1,7%
Summa 1430 11,7% 33,7% 25,9% 28,7% 5,5% 49,4% 50,6% 0,8% 1,7%

http://www.val.se