Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Höganäs NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs NV 1086 11,9% 32,1% 25,6% 30,4% 6,1% 48,8% 51,2% 1,0% 2,0%
Summa 1086 11,9% 32,1% 25,6% 30,4% 6,1% 48,8% 51,2% 1,0% 2,0%

http://www.val.se