Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Höganäs NÖ - Väsby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs NÖ - Väsby 1270 16,9% 29,6% 18,7% 34,8% 7,8% 48,2% 51,8% 1,3% 0,9%
Summa 1270 16,9% 29,6% 18,7% 34,8% 7,8% 48,2% 51,8% 1,3% 0,9%

http://www.val.se