Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Höganäs S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs S 1406 16,2% 31,7% 26,0% 26,2% 8,2% 49,9% 50,1% 1,6% 1,3%
Summa 1406 16,2% 31,7% 26,0% 26,2% 8,2% 49,9% 50,1% 1,6% 1,3%

http://www.val.se