Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Höganäs SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs SÖ 1346 15,7% 28,9% 23,3% 32,1% 6,5% 46,5% 53,5% 1,0% 2,1%
Summa 1346 15,7% 28,9% 23,3% 32,1% 6,5% 46,5% 53,5% 1,0% 2,1%

http://www.val.se