Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lerberget N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lerberget N 1249 10,2% 38,8% 24,4% 26,5% 6,4% 50,5% 49,5% 0,9% 2,8%
Summa 1249 10,2% 38,8% 24,4% 26,5% 6,4% 50,5% 49,5% 0,9% 2,8%

http://www.val.se