Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lerberget S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lerberget S 821 13,3% 32,9% 28,4% 25,5% 6,7% 49,3% 50,7% 0,5% 2,6%
Summa 821 13,3% 32,9% 28,4% 25,5% 6,7% 49,3% 50,7% 0,5% 2,6%

http://www.val.se