Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Viken Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Viken Ö 1425 11,4% 39,9% 21,2% 27,5% 6,2% 46,5% 53,5% 1,3% 2,8%
Summa 1425 11,4% 39,9% 21,2% 27,5% 6,2% 46,5% 53,5% 1,3% 2,8%

http://www.val.se