Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Viken S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Viken S 924 11,6% 20,7% 27,8% 39,9% 6,9% 46,9% 53,1% 1,4% 4,2%
Summa 924 11,6% 20,7% 27,8% 39,9% 6,9% 46,9% 53,1% 1,4% 4,2%

http://www.val.se