Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum Väster 1476 24,1% 27,9% 21,7% 26,2% 8,9% 48,4% 51,6% 0,6% 2,0%
Summa 1476 24,1% 27,9% 21,7% 26,2% 8,9% 48,4% 51,6% 0,6% 2,0%

http://www.val.se