Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlsro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlsro 1706 17,8% 28,2% 19,9% 34,1% 7,6% 48,9% 51,1% 0,4% 0,7%
Summa 1706 17,8% 28,2% 19,9% 34,1% 7,6% 48,9% 51,1% 0,4% 0,7%

http://www.val.se