Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rönneberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rönneberga 1490 23,2% 32,6% 23,8% 20,5% 7,0% 51,8% 48,2% 0,9% 1,4%
Summa 1490 23,2% 32,6% 23,8% 20,5% 7,0% 51,8% 48,2% 0,9% 1,4%

http://www.val.se