Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Väster 1669 13,2% 32,8% 23,6% 30,4% 7,5% 49,1% 50,9% 0,5% 1,1%
Summa 1669 13,2% 32,8% 23,6% 30,4% 7,5% 49,1% 50,9% 0,5% 1,1%

http://www.val.se