Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sallerup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sallerup 1484 18,3% 36,1% 24,1% 21,6% 9,7% 47,2% 52,8% 0,4% 1,5%
Summa 1484 18,3% 36,1% 24,1% 21,6% 9,7% 47,2% 52,8% 0,4% 1,5%

http://www.val.se