Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örtofta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örtofta 597 20,6% 38,9% 27,1% 13,4% 9,9% 51,9% 48,1% 1,2% 2,7%
Summa 597 20,6% 38,9% 27,1% 13,4% 9,9% 51,9% 48,1% 1,2% 2,7%

http://www.val.se