Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Billinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Billinge 751 16,2% 28,6% 28,4% 26,8% 7,6% 51,8% 48,2% 0,4% 1,1%
Summa 751 16,2% 28,6% 28,4% 26,8% 7,6% 51,8% 48,2% 0,4% 1,1%

http://www.val.se