Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Marieholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Marieholm 1428 20,0% 33,7% 22,9% 23,4% 8,6% 50,6% 49,4% 1,1% 1,9%
Summa 1428 20,0% 33,7% 22,9% 23,4% 8,6% 50,6% 49,4% 1,1% 1,9%

http://www.val.se