Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Harlösa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Harlösa 1181 14,3% 35,3% 26,5% 23,9% 6,9% 52,2% 47,8% 0,9% 0,8%
Summa 1181 14,3% 35,3% 26,5% 23,9% 6,9% 52,2% 47,8% 0,9% 0,8%

http://www.val.se