Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Flyinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Flyinge 1325 14,9% 41,3% 23,1% 20,8% 7,8% 50,8% 49,2% 1,1% 1,2%
Summa 1325 14,9% 41,3% 23,1% 20,8% 7,8% 50,8% 49,2% 1,1% 1,2%

http://www.val.se