Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gamla staden-Gjuteriet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla staden-Gjuteriet 1492 14,3% 19,8% 25,2% 40,6% 6,1% 44,1% 55,9% 0,9% 2,8%
Summa 1492 14,3% 19,8% 25,2% 40,6% 6,1% 44,1% 55,9% 0,9% 2,8%

http://www.val.se