Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Edvinshem-Västra Sjöstaden-Åkesholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Edvinshem-Västra Sjöstaden-Åkesholm 1987 12,1% 31,5% 22,2% 34,1% 6,6% 47,7% 52,3% 0,5% 1,3%
Summa 1987 12,1% 31,5% 22,2% 34,1% 6,6% 47,7% 52,3% 0,5% 1,3%

http://www.val.se