Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bellevue S-Edvinshem SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue S-Edvinshem SÖ 1454 15,6% 25,0% 23,9% 35,4% 5,9% 45,5% 54,5% 0,6% 0,7%
Summa 1454 15,6% 25,0% 23,9% 35,4% 5,9% 45,5% 54,5% 0,6% 0,7%

http://www.val.se