Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Solbacken N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Solbacken N 1296 18,0% 26,7% 26,8% 28,5% 7,5% 46,8% 53,2% 0,4% 2,1%
Summa 1296 18,0% 26,7% 26,8% 28,5% 7,5% 46,8% 53,2% 0,4% 2,1%

http://www.val.se