Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra förstaden S-G:a staden Ö-Regem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra förstaden S-G:a staden Ö-Regem 1902 18,3% 24,2% 25,5% 31,9% 6,9% 48,1% 51,9% 0,8% 2,3%
Summa 1902 18,3% 24,2% 25,5% 31,9% 6,9% 48,1% 51,9% 0,8% 2,3%

http://www.val.se