Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - St Herrestad-Hedeskoga-Bussjö m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
St Herrestad-Hedeskoga-Bussjö m fl 1377 14,9% 45,5% 22,0% 17,6% 8,0% 51,5% 48,5% 0,6% 1,1%
Summa 1377 14,9% 45,5% 22,0% 17,6% 8,0% 51,5% 48,5% 0,6% 1,1%

http://www.val.se