Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nybrostrand-St Köpinge-Svenstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nybrostrand-St Köpinge-Svenstorp 1181 10,8% 30,7% 25,3% 33,2% 4,8% 50,0% 50,0% 0,7% 2,4%
Summa 1181 10,8% 30,7% 25,3% 33,2% 4,8% 50,0% 50,0% 0,7% 2,4%

http://www.val.se