Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sövestad-Baldringe-Högestad m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sövestad-Baldringe-Högestad m fl 624 16,8% 34,8% 26,3% 22,1% 8,5% 49,4% 50,6% 0,8% 1,6%
Summa 624 16,8% 34,8% 26,3% 22,1% 8,5% 49,4% 50,6% 0,8% 1,6%

http://www.val.se