Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vannhög-Västervång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vannhög-Västervång 1777 17,6% 38,1% 23,2% 21,2% 9,1% 47,8% 52,2% 0,7% 0,8%
Summa 1777 17,6% 38,1% 23,2% 21,2% 9,1% 47,8% 52,2% 0,7% 0,8%

http://www.val.se