Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Liljeborg-Parken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Liljeborg-Parken 1275 24,3% 27,3% 22,8% 25,6% 7,7% 47,6% 52,4% 0,5% 1,4%
Summa 1275 24,3% 27,3% 22,8% 25,6% 7,7% 47,6% 52,4% 0,5% 1,4%

http://www.val.se