Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högalid-Söderslättshallen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid-Söderslättshallen 835 21,2% 26,9% 16,3% 35,6% 6,8% 49,1% 50,9% 1,3% 1,1%
Summa 835 21,2% 26,9% 16,3% 35,6% 6,8% 49,1% 50,9% 1,3% 1,1%

http://www.val.se