Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Granlunda-Knäckekärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Granlunda-Knäckekärr 1392 15,2% 30,7% 22,7% 31,4% 7,7% 49,7% 50,3% 0,6% 1,2%
Summa 1392 15,2% 30,7% 22,7% 31,4% 7,7% 49,7% 50,3% 0,6% 1,2%

http://www.val.se