Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Barnängen-Rådmansgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Barnängen-Rådmansgatan 982 22,3% 26,1% 19,9% 31,8% 7,5% 47,8% 52,2% 1,0% 0,9%
Summa 982 22,3% 26,1% 19,9% 31,8% 7,5% 47,8% 52,2% 1,0% 0,9%

http://www.val.se