Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Järnvägsgatan-Söderslättsgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Järnvägsgatan-Söderslättsgatan 1562 24,6% 29,4% 18,9% 27,1% 8,9% 46,7% 53,3% 1,1% 1,7%
Summa 1562 24,6% 29,4% 18,9% 27,1% 8,9% 46,7% 53,3% 1,1% 1,7%

http://www.val.se