Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Johan Kocksgatan-Möllaregatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Johan Kocksgatan-Möllaregatan 1503 28,9% 30,9% 20,0% 20,1% 10,4% 50,5% 49,5% 1,1% 2,1%
Summa 1503 28,9% 30,9% 20,0% 20,1% 10,4% 50,5% 49,5% 1,1% 2,1%

http://www.val.se