Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fagerängen-Östra stranden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fagerängen-Östra stranden 1360 19,2% 28,8% 27,5% 24,6% 9,8% 49,7% 50,3% 0,6% 6,3%
Summa 1360 19,2% 28,8% 27,5% 24,6% 9,8% 49,7% 50,3% 0,6% 6,3%

http://www.val.se