Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skegrie-Stavstensudde-Fuglie

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skegrie-Stavstensudde-Fuglie 1723 11,8% 48,5% 22,3% 17,5% 5,5% 51,1% 48,9% 1,6% 1,1%
Summa 1723 11,8% 48,5% 22,3% 17,5% 5,5% 51,1% 48,9% 1,6% 1,1%

http://www.val.se