Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tommarp-Hammarlöv-Vemmerlöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tommarp-Hammarlöv-Vemmerlöv 599 13,2% 43,4% 24,4% 19,0% 6,8% 51,6% 48,4% 1,0% 0,7%
Summa 599 13,2% 43,4% 24,4% 19,0% 6,8% 51,6% 48,4% 1,0% 0,7%

http://www.val.se