Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gislövs läge-Gislövs Strandmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gislövs läge-Gislövs Strandmark 1301 9,7% 35,2% 26,3% 28,8% 5,5% 49,4% 50,6% 1,2% 3,2%
Summa 1301 9,7% 35,2% 26,3% 28,8% 5,5% 49,4% 50,6% 1,2% 3,2%

http://www.val.se