Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Smygehamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Smygehamn 1173 9,5% 29,4% 23,4% 37,7% 5,5% 47,8% 52,2% 0,9% 2,3%
Summa 1173 9,5% 29,4% 23,4% 37,7% 5,5% 47,8% 52,2% 0,9% 2,3%

http://www.val.se