Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Klagstorp-Äspö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Klagstorp-Äspö 685 15,0% 34,0% 25,4% 25,5% 6,7% 50,9% 49,1% 0,7% 3,9%
Summa 685 15,0% 34,0% 25,4% 25,5% 6,7% 50,9% 49,1% 0,7% 3,9%

http://www.val.se