Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Beddingestrand-Källstorp-Jordberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Beddingestrand-Källstorp-Jordberga 1665 10,5% 23,2% 32,1% 34,2% 5,6% 51,5% 48,5% 0,8% 2,3%
Summa 1665 10,5% 23,2% 32,1% 34,2% 5,6% 51,5% 48,5% 0,8% 2,3%

http://www.val.se