Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Grönby-Önnarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Grönby-Önnarp 597 10,7% 40,4% 27,3% 21,6% 4,5% 52,4% 47,6% 0,5% 1,8%
Summa 597 10,7% 40,4% 27,3% 21,6% 4,5% 52,4% 47,6% 0,5% 1,8%

http://www.val.se