Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östermalm 1562 31,5% 22,8% 18,8% 26,9% 7,7% 44,4% 55,6% 0,2% 1,9%
Summa 1562 31,5% 22,8% 18,8% 26,9% 7,7% 44,4% 55,6% 0,2% 1,9%

http://www.val.se